Srp / Eng 

Hibridni nadzemni i podzemni kablovski vod 110kV Kombinovana gasno-parna elektrana Vinča – TS Beograd 20

Hibridni nadzemni i podzemni kablovski vod 110kV Kombinovana gasno-parna elektrana Vinča – TS Beograd 20 Priprema Projekta za izvođenje, Projekta izvedenog objekta i Mikroprojekta (na osnovu izgrađenog voda). Izvršene usluge: • Projekat za izvođenje • Prilagođavanje standardnih tipova stubova kako bi se omogućio prelazak sa podzemnog na nadzemni tip voda (dodatne konzole, jačanje konstrukcije, itd.) • Projektovanje posebnih temelja gde je neophodno • Projekat izvedenog objekta • Mikroprojekat

Glavni projekat rekonstrukcije dalekovoda 400kV Ribarevine – Peć u Crnoj Gori (zamena stuba br. 15)

Glavni projekat rekonstrukcije dalekovoda 400kV Ribarevine – Peć u Crnoj Gori (zamena stuba br. 15) Isporuka PZI projekta čelično rešetkastog stuba, Glavnog projekta specijalnih temelja sa elementima za izvođenje. Izvršene usluge: • Prilagođavanje projekta standardnog čelično rešetkastog stuba (noseći stub) za isporuku Klijentu u Crnoj Gori • Priprema elemenata za izvođenje Glavnog projekta rekonstrukcije DV • Projektovanje specijalnih temelja za nov stub • Podrška izvođaču u procesu proizvodnje čeličnog rešetkastog stuba • Projekat izvedenog objekta (građevinski deo)

Moravski koridor – projekat autoputa

Moravski koridor – projekat autoputa Projektovanje i premeštanje električnih vodova visokog, srednjeg i niskog napona na deonicama 1, 2 i 3 (vodovi 0,4 kV, 10 kV, 35 kV i 110 kV). Izvršene usluge: • Idejno rešenje • Idejni projekat • Projekat za građevinsku dozvolu • Savetodavne usluge građevinskoj kompaniji • Projekat izvedenog objekta

Vetropark Bašaid – konsultantske i projektantske usluge vezane za projekat priključenja na mrežu (DV 110kV i Razvodno postrojenje 110kV)

Vetropark Bašaid – konsultantske i projektantske usluge vezane za projekat priključenja na mrežu (DV 110kV i Razvodno postrojenje 110kV) Projektantske i konsultantske usluge od analize mogućnosti povezivanja na 110kV mrežu do Projekta za građevinsku dozvolu. Izvršene usluge: • Draft projektnog zadatka za obe komponente (DV i RP) • Idejno rešenje • Podrška tokom izrade prostorno -planske dokumentacije • Idejni projekat • Projekat za građevinsku dozvolu

Auto put Е-70/Е-75 Obilaznica oko Beograda, sekcija Dobanovci – Bubanj Potok, Sektor 6

Auto put Е-70/Е-75 Obilaznica oko Beograda, sekcija Dobanovci – Bubanj Potok, Sektor 6 Projektovanje ukrštanja i rekonstrukcija dva dalekovoda 110 kV i tri 220 kV. Izvršene usluge: • Projektovanje stubova – uključujući i radioničke crteže • Studije ukrštanja • Projekat za izvođenje 110kV i 220kV vodova • Praćenje građevinskih radova i savetodavne usluge građevinskoj kompaniji • Projekat izvedenog objekta

WB21-SRB-ENE-01-Srbija, severni CSE koridor, nova TS 400/110 kV Beograd Zapad i DV 400 kV Srbija-Rumunija: Studija izvodljivosti, sa idejnim rešenjem i preliminarnom ESIA studijom

WB21-SRB-ENE-01-Srbija, severni CSE koridor, nova TS 400/110 kV Beograd Zapad i DV 400 kV Srbija-Rumunija: Studija izvodljivosti, sa idejnim rešenjem i preliminarnom ESIA studijom Podprojekat sadrži 3 komponente: 1. Trafostanica (TS) 400/110 kV Beograd Zapad sa poravnanjem dalekovoda 400 kV i 110 kV 2. DV 400 kV TS Beograd Zapad – VE Čibuk 1 (oko 80 km) 3. Nadogradnja postojećeg DV 400 kV Srbija (HE Đerdap 1) – Rumunija (Portile de Fier) na dvostruki DV (oko 2 km) Izvršene usluge: • Upravljanje projektom (vođa projektnog tima) • Razvoj alternativnih DV koridora i tehnička procena • Razvoj alternativnih TS lokacija i […]

Jednostruki DV 400 kV dužine od oko 90 km između Ekidana i Nibra i novi jednostruki dalekovod 400 kV od približno 80 km između Nibra i Hemsja

Jednostruki DV 400 kV dužine od oko 90 km između Ekidana i Nibra i novi jednostruki dalekovod 400 kV od približno 80 km između Nibra i Hemsja Pregled glavnog projekta dalekovoda za projekat Ekidan – Nibro – Hemsjo / Građevinski deo (Temelji). Izvršene usuge: • Pregled glavnog projekta (temelji, uzemljenje, ostala opšta dokumentacija) • Učešće na sastancima o napretku projekta sa projektantima i klijentima (SVK)

400kV interkonekcija Srbija-Crna Gora-Bosna i Hercegovina (WB13-REG-ENE-01)

400kV interkonekcija Srbija-Crna Gora-Bosna i Hercegovina (WB13-REG-ENE-01) Priprema tehničke dokumentacije i podrška Operatoru prenosnog sistema 1. Idejni i Glavni projekat DV 400kV u tri zemlje i uvođenje u TS Pljevlja 2 2. Studije uticaja na životnu i socijalnu sredinu ESIA / EIA 3. Studija mrežnog sistema i tržišta 4. Finansijsko-ekonomska procena 5. Plan implementacije projekta Izvršene usluge: • Upravljanje projektom • Studije uticaja na životnu i socijalnu sredinu ESIA / EIA • Kompletne projektantske usluge

400kV dalekovod Snosatra – Ekuden – Upravljanje i nadzor nad izvođenjem radova

400kV dalekovod Snosatra – Ekuden – Upravljanje i nadzor nad izvođenjem radova Konsultantske usluge i nadzor građevinskih radova na rekonstrukciji dalekovoda 400 kV, uključujući tehničko upravljanje, administraciju projekta, pregled tehničke dokumentacije, upravljanje projektom i nadzor gradilišta. Obuhvaćeni su i radovi na rušenju postojeće trase. Izvršene usluge: • Asistiranje pri tehničkom upravljanju i administraciji projekta • Pregled tehničke i projektne dokumentacije (elektro deo) • Učešće na tehničkim sastancima • Izrada izveštaja • Nadzor nad gradilištima – rušenje postojeće i izgradnja nove trase