Srp / Eng 

Projekti

Lokacija:

Serbia

Početak projekta:

2020

Kraj projekta:

Vrste usluga:

Study Design, As-Bulit Design

Opis projekta

Hibridni nadzemni i podzemni kablovski vod 110kV Kombinovana gasno-parna elektrana Vinča – TS Beograd 20
Priprema Projekta za izvođenje, Projekta izvedenog objekta i Mikroprojekta (na osnovu izgrađenog voda).

Izvršene usluge:
• Projekat za izvođenje
• Prilagođavanje standardnih tipova stubova kako bi se omogućio prelazak sa podzemnog na nadzemni tip voda (dodatne konzole, jačanje konstrukcije, itd.)
• Projektovanje posebnih temelja gde je neophodno
• Projekat izvedenog objekta
• Mikroprojekat

Investitor/Partner

Beočista Energija d.o.o.

Lokacija:

Montenegro

Početak projekta:

2020

Kraj projekta:

Vrste usluga:

Study Design, Basic Design, As-Bulit Design

Opis projekta

Glavni projekat rekonstrukcije dalekovoda 400kV Ribarevine – Peć u Crnoj Gori (zamena stuba br. 15)
Isporuka PZI projekta čelično rešetkastog stuba, Glavnog projekta specijalnih temelja sa elementima za izvođenje.

Izvršene usluge:
• Prilagođavanje projekta standardnog čelično rešetkastog stuba (noseći stub) za isporuku Klijentu u Crnoj Gori
• Priprema elemenata za izvođenje Glavnog projekta rekonstrukcije DV
• Projektovanje specijalnih temelja za nov stub
• Podrška izvođaču u procesu proizvodnje čeličnog rešetkastog stuba
• Projekat izvedenog objekta (građevinski deo)

Investitor/Partner

Crnogorski Elektroprenosni Sistem (CGES), TSO of Montenegro

Lokacija:

Serbia

Početak projekta:

2020

Kraj projekta:

Vrste usluga:

Study Design, Basic Design, As-Bulit Design

Opis projekta

Moravski koridor – projekat autoputa
Projektovanje i premeštanje električnih vodova visokog, srednjeg i niskog napona na deonicama 1, 2 i 3 (vodovi 0,4 kV, 10 kV, 35 kV i 110 kV).

Izvršene usluge:
• Idejno rešenje
• Idejni projekat
• Projekat za građevinsku dozvolu
• Savetodavne usluge građevinskoj kompaniji
• Projekat izvedenog objekta

Investitor/Partner

PE Roads of Serbia

Lokacija:

Serbia

Početak projekta:

2020

Kraj projekta:

Vrste usluga:

Consulting Services, Study Design, Basic Design

Opis projekta

Vetropark Bašaid – konsultantske i projektantske usluge vezane za projekat priključenja na mrežu (DV 110kV i Razvodno postrojenje 110kV)
Projektantske i konsultantske usluge od analize mogućnosti povezivanja na 110kV mrežu do Projekta za građevinsku dozvolu.

Izvršene usluge:
• Draft projektnog zadatka za obe komponente (DV i RP)
• Idejno rešenje
• Podrška tokom izrade prostorno -planske dokumentacije
• Idejni projekat
• Projekat za građevinsku dozvolu

Investitor/Partner

Bašaid Wind d.o.o.

Lokacija:

Serbia

Početak projekta:

2020

Kraj projekta:

Vrste usluga:

As-Bulit Design

Opis projekta

Auto put Е-70/Е-75 Obilaznica oko Beograda, sekcija Dobanovci – Bubanj Potok, Sektor 6
Projektovanje ukrštanja i rekonstrukcija dva dalekovoda 110 kV i tri 220 kV.

Izvršene usluge:
• Projektovanje stubova – uključujući i radioničke crteže
• Studije ukrštanja
• Projekat za izvođenje 110kV i 220kV vodova
• Praćenje građevinskih radova i savetodavne usluge građevinskoj kompaniji
• Projekat izvedenog objekta

Investitor/Partner

Elektromreža Srbije (EMS), Serbia

Lokacija:

Serbia

Početak projekta:

2020

Kraj projekta:

2021

Vrste usluga:

Study Design

Opis projekta

WB21-SRB-ENE-01-Srbija, severni CSE koridor, nova TS 400/110 kV Beograd Zapad i DV 400 kV Srbija-Rumunija: Studija izvodljivosti, sa idejnim rešenjem i preliminarnom ESIA studijom
Podprojekat sadrži 3 komponente:
1. Trafostanica (TS) 400/110 kV Beograd Zapad sa poravnanjem dalekovoda 400 kV i 110 kV
2. DV 400 kV TS Beograd Zapad – VE Čibuk 1 (oko 80 km)
3. Nadogradnja postojećeg DV 400 kV Srbija (HE Đerdap 1) – Rumunija (Portile de Fier) na dvostruki DV (oko 2 km)

Izvršene usluge:
• Upravljanje projektom (vođa projektnog tima)
• Razvoj alternativnih DV koridora i tehnička procena
• Razvoj alternativnih TS lokacija i tehnička procena
• Poređenje projektnih opcija i višekriterijumska procena (MCA)
• Studija izvodljivosti
• Idejno rešenje za DV i TS – prema zakonodavstvu Srbije

Investitor/Partner

European Commission (WBIF – IPF), Lead IFI – KfW

Lokacija:

Sweden

Početak projekta:

2020

Kraj projekta:

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Consulting Services

Opis projekta

Jednostruki DV 400 kV dužine od oko 90 km između Ekidana i Nibra i novi jednostruki dalekovod 400 kV od približno 80 km između Nibra i Hemsja
Pregled glavnog projekta dalekovoda za projekat Ekidan – Nibro – Hemsjo / Građevinski deo (Temelji).

Izvršene usuge:
• Pregled glavnog projekta (temelji, uzemljenje, ostala opšta dokumentacija)
• Učešće na sastancima o napretku projekta sa projektantima i klijentima (SVK)

Investitor/Partner

Svenska Kraftnät

Lokacija:

Vinča, Serbia

Početak projekta:

2020

Kraj projekta:

Vrste usluga:

Study Design, As-Bulit Design

Opis projekta

DV 35kV i U/G kabl TS Vinča – deponija TS Vinča (2,8 km + 0,36 km) i
35kV U/G kabl sa DV 35kV Br. 357 do TS Vinča Deponija (1,4 km)

Izvršene usluge:
• Projekat za izvođenje
• Plan preventivnih mera
• Projekat izvedenog objekta

Investitor/Partner

SUEZ Vinca Operator d.o.o. Serbia

Lokacija:

Serbia, BiH, Montenegro

Početak projekta:

2019

Kraj projekta:

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Study Design, Basic Design

Opis projekta

400kV interkonekcija Srbija-Crna Gora-Bosna i Hercegovina (WB13-REG-ENE-01)
Priprema tehničke dokumentacije i podrška Operatoru prenosnog sistema
1. Idejni i Glavni projekat DV 400kV u tri zemlje i uvođenje u TS Pljevlja 2
2. Studije uticaja na životnu i socijalnu sredinu ESIA / EIA
3. Studija mrežnog sistema i tržišta
4. Finansijsko-ekonomska procena
5. Plan implementacije projekta

Izvršene usluge:
• Upravljanje projektom
• Studije uticaja na životnu i socijalnu sredinu ESIA / EIA
• Kompletne projektantske usluge

Investitor/Partner

European Commission (WBIF – IPF), Lead IFI – KfW

Lokacija:

Sweden

Početak projekta:

2019

Kraj projekta:

Vrste usluga:

Consulting Services

Opis projekta

400kV dalekovod Snosatra – Ekuden – Upravljanje i nadzor nad izvođenjem radova
Konsultantske usluge i nadzor građevinskih radova na rekonstrukciji dalekovoda 400 kV, uključujući tehničko upravljanje, administraciju projekta, pregled tehničke dokumentacije, upravljanje projektom i nadzor gradilišta. Obuhvaćeni su i radovi na rušenju postojeće trase.

Izvršene usluge:
• Asistiranje pri tehničkom upravljanju i administraciji projekta
• Pregled tehničke i projektne dokumentacije (elektro deo)
• Učešće na tehničkim sastancima
• Izrada izveštaja
• Nadzor nad gradilištima – rušenje postojeće i izgradnja nove trase

Investitor/Partner

Svenska Kraftnät

Lokacija:

Netherlands

Početak projekta:

2019

Kraj projekta:

2019

Vrste usluga:

Consulting Services, Study Design

Opis projekta

DV 380 kV Meeden – Diele – Provera konstrukcije stuba br.2 ispred TS Meeden pomoću PLS TOWER softvera
Projektantske usluge u okviru projekta Trafostanice Meeden – odnose se na proveru krajnjeg stuba sa novim uslovima opterećenja.

Izvršene usluge:
• Proračun opterećenja stuba nakon radova na proširenju / rekonstrukciji trafostanice, upoređivanje sa tabelom opterećenja koja se koristila u originalnom projektu stuba i predlaganje mera (bez analize konstrukcije)
• Modelovanje čelične konstrukcije u TOWER softveru (Power Line Sistems Inc.) koristeći originalne podatke iz projekta stuba
• Provera čelične konstrukcije za proračunatu tabelu stvarnog opterećenja

Investitor/Partner

TenneT, Netherlands

Lokacija:

Belgrade, Serbia

Početak projekta:

2019

Kraj projekta:

2019

Vrste usluga:

Consulting Services, Study Design

Opis projekta

Elaborat ukrštanja dalekovoda 110kV br. 1203/2 TS Beograd 28 – TS Beograd 36 sa novim objektima (savremena skulptura sa pratećom infrastrukturom) izgrađenim na kružnom toku „Bogoslovija“ u Beogradu

Izvršene usluge:
• Geodetsko snimanje postojeće trase kabla ultrazvučnom metodom
• Studija odnosa između postojećih kablova i novih objekata
• Analiza induktivnog uticaja kabla na metalne elemente skulpture
• Priprema elaborata ukrštanja

Investitor/Partner

Elektromreža Srbije (EMS), Serbia

Lokacija:

Belgrade, Serbia

Početak projekta:

2018

Kraj projekta:

2019

Vrste usluga:

Technical Revision

Opis projekta

Pregled projekata podzemnih kablovskih VN vodova u urbanim područjima.
Završeni i tekući projekti:
• Kabl 110kV U/G TS Beograd 17 – TS Beograd 23 “Autokomanda”
• Kabl 110kV U/G TS Beograd 23 – TS Beograd 45
• Kabl 110kV U/G TS Beograd 45 – TETO Beograd

Izvršene usluge:
• Tehnički pregled i preporuke za poboljšanje projektne dokumentacije
• Učešće na sastancima o tehničkim razjašnjenjima
• Izdavanje konačnog izveštaja o tehničkom pregledu

Investitor/Partner

Elektromreža Srbije (EMS), Serbia

Lokacija:

Serbia

Početak projekta:

2018

Kraj projekta:

Vrste usluga:

Technical Revision

Opis projekta

Tehnički pregled radova na podzemnim kablovskim vodovima visokog napona (110kV) tokom izvođenja građevinskih radova i pri puštanju u pogon.
Završeni i tekući projekti:
• Kabl 110kV U/G TS Kruševac 1 – TS Kruševac 3
• Kabl 110kV U/G TS Beograd 17 – TS Beograd 23 “Autokomanda”
• Kabl 110kV U/G TS Beograd 23 – TS Beograd 45
• Kabl 110kV U/G TS Beograd 45 – TETO Beograd

Izvršene usluge:
• Tehnički pregled, u skladu sa zakonodavstvom Srbije
• Provera kvaliteta radova, prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji, tokom trajanja radova (elektro, građevinski, telekomunikacioni)
• Provera potrebne projektne dokumentacije, građevinskih dnevnika, sertifikata i atestne dokumentacije
• Provera usklađenosti ugrađenog materijala i opreme sa tehn. dokumentacijom

Investitor/Partner

Elektromreža Srbije (EMS), Serbia

Lokacija:

Serbia

Početak projekta:

2018

Kraj projekta:

2021

Vrste usluga:

Consulting Services, Study Design, Basic Design, Tender Documentation

Opis projekta

DV 110kV 148/2 TS Bor 2-TS Zaječar 2. Uvođenje u Razvodno postrojenje 110kV Bor 4 za snabdevanje novog rudarskog kompleksa.
Priprema projektne dokumentacije i podrška Klijentu u pripremi opšte dokumentacije (projektni zadatak)

Ugovor Br.1 (12.2018 – 04.2019)
• Elaborat izbora idejne trase;
• Idejno rešenje;
Ugovor Br.2 (07.2019 – 06. 2021)
• Idejno rešenje – konačna verzija;
• Idejni projekat;
• Tenderska dokumentacija / Tehn.Spec.
Ugovor Br.3 (10.2019 – 06. 2021)
• Projekat za građevinsku dozvolu;
• Projekat za izvođenje;
• Nadzor nad izvođenjem radova
• CKonsultantske usluge / upravljanje projektom

Investitor/Partner

Rakita Exploration d.o.o.

Lokacija:

Pančevo, Serbia

Početak projekta:

2018

Kraj projekta:

2021

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Study Design, Basic Design, Tender Documentation

Opis projekta

DV 220kV za priključenje buduće Termo elektrane – toplane Pančevo na elektroenergetsku mrežu Srbije

Projektovanje i konsultantske usluge za implementaciju projekta, uključujući idejno rešenje DV, projektovanje temelja, idejni projekat dalekovoda i projekat za izvođenje, priprema tenderske dokumentacije za izgradnju i podršku u procesu izdavanja dozvola i saglasnosti.

Izvršene usluge:
• Elaborat izbora idejne trase
• Idejno rešenje rekonstrukcije DV
• Idejni projekat rekonstrukcije DV
• Glavni projekat DV (2 faze)
• Projekat fundiranja na šipovima
• Tenderska dokumentacija
• Pomoć u pribavljanju saglasnosti i dozvole za izgradnju

Investitor/Partner

NIS GAZPROM, Serbia

Lokacija:

Serbia

Početak projekta:

2018

Kraj projekta:

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Study Design, Basic Design

Opis projekta

DV 110kV br. 107/2, uvođenje u TS Ub, dužina oko 10km.
Izrada tehničke dokumentacije za dalekovod do nivoa Projekta za izvođenje

Izvršene usluge:
• Elaborat izbora idejne trase;
• Studija opravdanosti sa idejnim projektom;
• Studija o proceni uticaja na životnu sredinu;
• Elaborati uticaja i ukrštanja i Elaborat PP zaštite;
• Projekat za građevinsku dozvolu;
• Elaborat eksproprijacije;
• Projekat za izvođenje;
• Isporuka tipskih projekata stubova;
• Mikroprojekat za potrebe izvođenja radova;
• Plan preventivnih mera.

Investitor/Partner

Elektromreža Srbije (EMS), Serbia

Lokacija:

Switzerland

Početak projekta:

2018

Kraj projekta:

2018

Vrste usluga:

Consulting Services

Opis projekta

Projektovanje DV stubova čelično-rešetkaste konstrukcije tipa A10 + A30-550_5.0 (zatezni stub) za DV 380 kV Airolo – Lavorgo

Usluge:
• Strukturna analiza stuba čelično-rešetkaste konstrukcije u PowerLine TOWER softveru u skladu sa EN 50341-1: 2012;
• Priprema modela u TOWER softveru – BAK datoteka

Investitor/Partner

Bouygues E&S EnerTrans d.d., Switzerland

Lokacija:

Serbia

Početak projekta:

2018

Kraj projekta:

Vrste usluga:

Consulting Services, Tender Documentation

Opis projekta

Konsultantske usluge za izgradnju dalekovoda 400 kV Kragujevac 2 – Kraljevo 3 i proširenje trafostanica Kragujevac 2 i Kraljevo 3. Konsultantske usluge tima za praćenje projekata vezano za realizaciju projekta razvoja prenosne mreže. Usluge uključuju fazu pripreme i implementacije projekta.

Usluge:
• Pomoć u upravljanju projektima;
• Pregled projektne dokumentacije;
• Priprema dokumentacije i učešće u procesu pretkvalifikacije;
• Priprema tenderske dokumentacije;
• Učešće u tenderskom procesu uključujući evaluaciju;
• Pregled projekta i druge tehničke dokumentacije Izvođača;
• Nadzor nad izvođenjem radova;
• Izveštavanje o projektu.

Investitor/Partner

AF Consult, Switzerland Ltd.

Lokacija:

Georgia

Početak projekta:

2018

Kraj projekta:

Vrste usluga:

Consulting Services, Tender Documentation

Opis projekta

Konsultantske usluge za implementaciju Programa proširenja prenosne mreže II, EBRD komponente.
Konsultantske usluge tima za praćenje projekata vezano za realizaciju projekta razvoja prenosne mreže, uključujući sedam 500kV i 220kV dalekovoda kao i rekonstrukciju i podizanje viši naponski nivo trafostanica 500kV i 220kV u Gruziji. Usluge uključuju fazu pripreme i implementacije projekta.

Usluge:
• Pregled idejnog rešenja;
• Učešće u procesu pretkvalifikacije;
• Priprema tehničkih uslova za tendersku dokumentaciju (DV);
• Učešće u tenderskom procesu uključujući evaluaciju;
• Pregled projekta i druge tehničke dokumentacije Izvođača;
• Nadzor nad izvođenjem radova;
• Izveštavanje o projektu.

Investitor/Partner

AF Consult, Switzerland Ltd.

Lokacija:

Serbia

Početak projekta:

2017

Kraj projekta:

Vrste usluga:

As-Bulit Design

Opis projekta

Projekti izvedenog objekta (PIO) i Izveštaji o ispunjenosti uslova za upotrebu dalekovoda – 63 (šezdesetri) dalekovoda (110kV, 220kV i 400kV) u prenosnoj mreži AD Elektromreža Srbije, za potrebe ishodovanja potrebne dokumentacije za dalje korišćenje objekata

Izvršene usluge:
• Obrada geodetskih podataka (LIDAR i snimanje sa zemlje) u PLSCADD-u;
• Projekti izvedenog objekta (PIO) za deo objekata;
• Izveštaj o ispunjenosti uslova za upotrebu (za deo objekata);

Investitor/Partner

Elektromreža Srbije (EMS), Serbia

Lokacija:

Guinea

Početak projekta:

2017

Kraj projekta:

2018

Vrste usluga:

Consulting Services

Opis projekta

Studija izvodljivosti i Idejni projekat DV 225kV Koukoutamba – Balassa – Linsan – Maneah, Gvineja (OMVS projekat), dužina oko 348km
Projekat dalekovoda i modelovanje voda u softveru PLS-CADD

Izvršene usluge:
• Idejni projekat dalekovoda, uključujući osnovne ulazne podatke;
• Učešće u generisanju i obradi podataka sa terena;
• Modelovanje elemenata dalekovoda u softveru PLS-CADD;
• Inicijalno raspoređivanje stubova;
• Predmer za potrebe Studije izvodljivosti.

Investitor/Partner

Organization for the Development of the Senegal River (OMVS)

Lokacija:

Erbil, Iraq

Početak projekta:

2017

Kraj projekta:

2018

Vrste usluga:

Basic Design

Opis projekta

Kursevi obuke u oblasti distribucije i prenosa električne energije u Erbilu, Irak (KRG)
Kursevi obuke uključuju 15 komponenti, uključujući teme u oblastima projektovanja, pogona, održavanja, distributivnih i prenosnih dalekovoda, softver za planiranje mreže i projektovanje (PLS-CADD, PSSE), ulično osvetljenje, penjanje i spašavanje pri radu na visini, međunarodni standardi u prenosnom sistemu, itd.

Izvršene usluge:
• Priprema materijala za obuku (preliminarni i konačni projekat), koji odobrava Klijent
• Obavljanje obuke i pružanje ekspertske podrške u centru za obuku u Erbilu, uključujući teorijske i praktične komponente

Investitor/Partner

Republic of Iraq, Kurdistan Regional Government (KRG), Ministry of Electricity

Lokacija:

Kostolac, Serbia

Početak projekta:

2017

Kraj projekta:

Vrste usluga:

Study Design, Basic Design

Opis projekta

Rekonstrukcija DV 110kV br. 102B / 1 i DV 110kV br. 1128/1 u Kostolcu, Srbija, za potrebe proširenja pristaništa termoelektrane

Izvršene usluge:
• Idejno rešenje rekonstrukcije DV
• Idejni projekat DV, sa detaljima za izgradnju
• Ukrštanja i druge studije
• Geološki izveštaj
• Projekat specijalnog / nadvišenog temelja

Investitor/Partner

Electric Power Company of Serbia (EPS) – Thermal Power Plant Kostolac

Lokacija:

Switzerland

Početak projekta:

2017

Kraj projekta:

2018

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta

Radionička dokumentacija za 5 tipova stubova (odabrani delovi) za DV 380/132/65 kV Airolo – Mörel, Section Ulrichen – Fiesch, Švajcarska

Izvršene usluge:
• Radionička dokumentacija, izrađena u softveru Advance Steel
• Tehničke specifikacije materijala

Investitor/Partner

AF Consult, Switzerland Ltd.

Lokacija:

Serbia

Početak projekta:

2017

Kraj projekta:

2018

Vrste usluga:

As-Bulit Design

Opis projekta

DV 2x400kV za povezivanje budućeg Vetroparka „Čibuk“ na prenosni sistem; ukupna dužina dalekovoda oko 10.8 km

Izvršene usluge:
• Projekat za izvođenje (PZI) (elektrotehnički deo)
• Interna kontrola projekata stubova (6 tipova stubova) – projekat za izvođenje sa radioničkom dokumentacijom

Investitor/Partner

ELNOS BL (turn-key contractor) and IEEE d.o.o., Serbia

Lokacija:

Serbia

Početak projekta:

2017

Kraj projekta:

2018

Vrste usluga:

Consulting Services

Opis projekta

DV 110kV i Priključno-Razvodno postrojenje 110kV za povezivanje budućeg vetroparka “Alibunar” na elektroprenosni sistem
Izvršene usluge:
• Upravljanje projektom;
• Uloga inženjera prema FIDIC žutoj knjizi;
• Nadzor nad izvođenjem radova u skladu sa zakonodavstvom Srbije

Investitor/Partner

Electrawinds d.o.o., Serbia

Lokacija:

Belgrade, Serbia

Početak projekta:

2016

Kraj projekta:

Vrste usluga:

Study Design, Basic Design

Opis projekta

Kablovski vod 110kV TS Beograd 3 TS Beograd 6, dužina oko 5km u centralnom području Beograda

Usluge:
• Idejno rešenje sa elaboratom izbora idejne trase DV;
• Studija o izboru tipa kabla;
• Studija izvodljivosti sa idejnim projektom;
• Studija o proceni uticaja na živ. sredinu sa merenjima EM polja;
• Geotehnička studija;
• Studije ukrštanja;
• Projekat za građevinsku dozvolu (PGD);
• Projekat za izvođenje (PZI).

Investitor/Partner

Elektromreža Srbije (EMS), Serbia

Lokacija:

Serbia

Početak projekta:

2016

Kraj projekta:

Vrste usluga:

Basic Design

Opis projekta

Termoelektrane (TE) „Nikola Tesla“ – blokovi A&B i Kostolac – blokovi A&B, monitoring i kontrola sopstvene potrošnje
Usluge:
• Učešće u procesu prikupljanja podataka;
• Pomoć u izradi idejnog projekta (sa varijantama);
• Razvoj Idejnog projekta.

Investitor/Partner

Elektroprivreda Srbije (EPS), Serbia

Lokacija:

Georgia

Početak projekta:

2016

Kraj projekta:

2017

Vrste usluga:

Consulting Services

Opis projekta

Konsultantske usluge – pregled projektne i druge tehničke dokumentacije / glavni projekat DV 35kV Shuakhevi-Skhalta za Skhalta Hydro Power Project u Gruziji (razvijan od strane Adjaristsqali Georgia LLC); dužina dalekovoda oko 25 km;

Izvršene usluge:
• Priprema projektnih formi i procedura;
• Pregled projektne dokumentacije, opreme i tehničkih specifikacija;
• Razrešavanje pitanja u vezi sa različitim standardima za projektovanje – međunarodnim standardima (BS, IEC) i lokalnih standarda (GOST i PUE)

Investitor/Partner

Adjaristsqali Georgia LLC, Georgia

Lokacija:

Serbia, Montenegro, BiH, Kosovo*, Albania and Macedonia

Početak projekta:

2016

Kraj projekta:

2016

Vrste usluga:

Consulting Services

Opis projekta

Regionalna studija „Analiza regionalnih interkonektivnih sistema“
Analiza identifikovanih projekata od značaja za WB6 Region (Zapadni Balkan), priprema liste projekata, na osnovu ENTSO-E metodologije i razvojnih planova i ažuriranih listi projekata od značaja za EU i Energetsku zajednicu (PCI i PECI);

Izvršene usluge:
• Ekspertska pozicija: ekspert u oblasti elektoenergetike / GIS ekspert – odgovoran za identifikaciju projekata i koordinaciju pripreme podataka za unos u GIS aplikaciju;
• Analiza odabranih projekata u oblasti elektroenergetike u studijskoj fazi;

Investitor/Partner

European Commission / DG NEAR (Client); IPF3 Consortium, led by Mott MacDonald

Lokacija:

Serbia

Početak projekta:

2016

Kraj projekta:

2017

Vrste usluga:

As-Bulit Design

Opis projekta

Projekti izvedenog objekta (PIO) i Izveštaji o ispunjenosti uslova za upotrebu dalekovoda – 85 (osamdesetpet) dalekovoda (110kV, 220kV i 400kV) u prenosnoj mreži AD Elektromreža Srbije, za potrebe ishodovanja potrebne dokumentacije za dalje korišćenje objekata

Izvršene usluge:
• Obrada geodetskih podataka (LIDAR i snimanje sa zemlje) u PLSCADD-u;
• Projekti izvedenog objekta (PIO) za deo objekata;
• Izveštaj o ispunjenosti uslova za upotrebu (za deo objekata);

Investitor/Partner

Elektromreža Srbije (EMS), Serbia

Lokacija:

Serbia

Početak projekta:

2015

Kraj projekta:

2016

Vrste usluga:

Consulting Services

Opis projekta

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji postojećih DV 110kV, 220kV i 400kV na ukrštanju sa novoprojektovanim auto-putem E-763, deonica 3: Obrenovac – Ub:
• DV 110kV br.121/2, 121/3
• DV 220kV br. 213/1, 213/2, 204,
• DV 400kV br. 436, 412

Izvršene usluge:
– Stručni nadzor u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji;
– Nadzor nad izvođenjem elektro i građevinskih radova;
– Provera i odobravanje tehničkih rešenja;
– Učešće na prijemnim testiranjima opreme;
– Koordinacija aktivnosti sa investitorom i krajnjim korisnikom (EMS);
– Odobravanje privremenih i okončanih situacija Izvođača.

Investitor/Partner

Ministry of Construction, Traffic and Infrastructure; Beneficiary: EP Elektromreža Srbije

Lokacija:

Serbia

Početak projekta:

2015

Kraj projekta:

2018

Vrste usluga:

Study Design, Basic Design

Opis projekta

Studija izvodljivosti i Idejni projekti – DV 400 kV TS Bajina Bašta – TS Kraljevo 3

Izvršene usluge:
• Upravljanje projektom;
• Tehnički aspekti u okviru studijskog dela (DV i TS);
• Analiza alternativnih rešenja koridora novog DV 400kV i izbor idejne trase DV;
• Tehnički izveštaj / Technical Report;
• Studija opravdanosti sa idejnim projektom DV 400kV prema regulativi Srbije;
• Plan implementacije projekta.

Investitor/Partner

European Union, through Western Balkans Investment Framework, IPF3 Consortium, led by Mott MacDonald

Lokacija:

Slovenia

Početak projekta:

2015

Kraj projekta:

2015

Vrste usluga:

As-Bulit Design

Opis projekta

DV 2x110kV Murska Sobota – Mačkovci (dužine 13.5km)
Projekat za izvođenje (PZI) i Projekat izvedenog objekta (PID), elektrotehnički deo
Izvršene usluge:
• Izrada projekta za izvođenje (PZI), uključujući razmeštaj stubova, proračune, specifikaciju opreme,
uputstvo za izvođenje, predmer i predračun, itd.
• Izrada Projekta izvedenog objekta (PID)

Investitor/Partner

Elektro Maribor, Maribor (Slovenia)

Lokacija:

Pančevo, Serbia

Početak projekta:

2015

Kraj projekta:

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Basic Design

Opis projekta

2x110kV DV TS Pančevo 2 – nova TS za konekciju sa vetroparkom “Bela Anta” (dužina oko 10km);
Idejno rešenje, Idejni i Glavni projekat, Elaborat eksproprijacije

Usluge (DV deo):
• Studije izbora koridora dalekovoda i izbor tehničkih rešenja – tehnoekonomska analiza (stubovi, provodnici);
• Trasa DV 110kV: Elaborat izbora idejne trase dalekovoda;
• Dokumentacija za Idejni i Glavni projekat
• Elaborat eksproprijacije

Investitor/Partner

Wellbury Bela Anta d.o.o. Belgrade, Serbia

Lokacija:

Serbia

Početak projekta:

2015

Kraj projekta:

Vrste usluga:

Technical Revision

Opis projekta

Tehnički pregled nadzemnih vodova (110kV, 220kV i 400kV)
Ugovori po okvirnom sporazumu za vršenje tehničkih pregleda, u skladu sa zakonskom regulativom Srbije.
Neki od kompletiranih ugovora:
• DV 2x110kV Beograd 1 – Beograd 20
• DV 2x110kV Beograd 3 – Beograd 20
• DV 2x110kV Beograd 19 – Beograd 20
• DV 400kV Beograd 8 – Pančevo 2, uvođenje u TS Beograd 20
• DV 110kV Majdanpek – Mosna
• DV 400kV i DV 110kV, uvođenje u TS Vranje 4
• DV 110kV Stara Pazova – Inđija, uvođenje u TS Inđija
• Rekonstrukcija DV 110kV Valjevo 1 – HE Zvornik, deonice F, D i C

Izvršene usluge:
• Tehnički pregled objekata, u skladu sa zakonskom regulativom Srbije;
• Pregled projektne i ostale tehničke i opšte dokumentacije, građevinske knjige, građevinskih dnevnika, atesta i dokumentacije o izvršenim testiranjima;
• Provera usklađenosti ugrađenog materijala sa tehničkom dokumentacijom;
• Provera kvaliteta radova i opreme;

Investitor/Partner

Elektromreža Srbije (EMS), Serbia

Lokacija:

Tbilisi, Gruzija

Početak projekta:

2014

Kraj projekta:

2015

Vrste usluga:

Consulting Services

Opis projekta

Konsultantske usluge u toku izrade tenderske dokumentacije i tokom procedure objave tendera i klarifikacija:
– Pregled i izmene tenderske dokumentacije
– Podrška Investitoru tokom finalizacije tenderske dokumentacije, objave tendera i u toku procesa klarifikacija, do otvaranja ponuda
(Projekat izgradnje finansira Svetska Banka)

Investitor/Partner

Georgian State Electrosystem JSC (GSE), Tbilisi, Gruzija

Lokacija:

Jagodina, Srbija

Početak projekta:

2014

Kraj projekta:

2014

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta

Glavni projekat rekonstrukcije DV 110kV – ostvarivanje telekomunikacione veze ugradnjom OPGW užeta ili SkyWrap kabla
Usluge:
– Dopuna postojeće projektne dokumentacije – geodetsko snimanje i izrada podužnog profila dalekovoda za konačno stanje;
– Elaborat za izbor optimalnog rešenja, sa predlogom rešenja Investitoru;
– Glavni projekat rekonstrukcije dalekovoda;

Investitor/Partner

Elektroprivreda Srbije, PD Elektrosrbija Kraljevo, ED Jagodina

Lokacija:

Novi Beograd

Početak projekta:

2013

Kraj projekta:

2013

Vrste usluga:

Study Design

Opis projekta

Elaborat o uslovima gradnje u blizini DV 110kV i proračun nejonizujućih zračenja na lokaciji “Veletržnica”, Novi Beograd

Investitor/Partner

AMIGA, Kraljevo

Lokacija:

Mijanmar

Početak projekta:

2013

Kraj projekta:

2014

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Consulting Services, Basic Design

Opis projekta

Dalekovod 2 x 500 kV Meikhtila – Toungoo u Mijanmaru (čelična konstrukcija stubova)

Ugovorene usluge:
– Izrada i usklađivanje sa Investitorom tehničkih uslova i idejnog rešenja
– Izrada glavnih projekata stubova i temelja sa radioničkim crtežima
– Pružanje konsultantskih usluga u postupku testiranja stubova

Investitor/Partner

Myanmar Electric Power Enterprise (MEPE), Yangon, Myanmar

Lokacija:

Kokin Brod, Srbija

Početak projekta:

2013

Kraj projekta:

2014

Vrste usluga:

Basic Design

Opis projekta

Studija opravdanosti sa idejnim projektom TS 220/110kV Bistrica, sa pristupnim putem i rekonstrukcijom lokalnog puta.
Sledeće usluge su obuhvaćene ugovorom:
– Studija izvodljivosti;
– Idejni projekat, uključujući elektrotehnički, građevinski (statički proračun građevinskih objekata), telekomunikacioni i geološki deo;

Investitor/Partner

PE Elektromreža Srbije

Lokacija:

Beograd, Srbija

Početak projekta:

2013

Kraj projekta:

2013

Vrste usluga:

Technical Revision

Opis projekta

Tehnička kontrola glavnih projekata cevastih čeličnih stubova za DV 2x110kV TS Beograd 1 – TS Beograd 20 (3 tipa stuba)

Investitor/Partner

JP Elektromreža Srbije

Lokacija:

Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina

Početak projekta:

2013

Kraj projekta:

2016

Vrste usluga:

Consulting Services, Study Design, Basic Design

Opis projekta

Studija izvodljivosti za regionalnu interkonekciju 400kV Srbija – Crna Gora – BiH

Ugovorene su sledeće usluge:
– Idejni projekti interkonektivnih DV 400 kV između Srbije, Crne Gore i BiH
– Rešenje prilagođenja trafostanica na krajevima dalekovoda (generalni projekat / idejno rešenje)
– Tehnički izveštaj za ceo obim studije i plan implementacije (PIP)
– Studija uticaja na životnu i socijalnu sredinu (ESIA)

Investitor/Partner

Evropska Unija, Western Balkans Investment Framework

Lokacija:

Kragujevac, Srbija

Početak projekta:

2012

Kraj projekta:

2012

Vrste usluga:

Technical Revision

Opis projekta

Tehnička kontrola glavnog projekta DV 110 kV Majdanpek – Mosna, sa glavnim građevinskim projektom prilagođenja DV stubova kosom terenu i glavnim projektom nadvišenih temelja

Investitor/Partner

Elektromreža Srbije (EMS)

Lokacija:

Kladovo, Srbija

Početak projekta:

2012

Kraj projekta:

2012

Vrste usluga:

Technical Revision

Opis projekta

Vetropark Kladovo – Tehnička kontrola glavnog projekta priključnog dalekovoda DV 110 kV br. 1186 RP Đerdap 2 – “Vetropark Kladovo”

Investitor/Partner

FORESTPEAK I, Kladovo

Lokacija:

Serbia

Početak projekta:

2012

Kraj projekta:

Vrste usluga:

Study Design

Opis projekta

Elaborati ukrštanja dalekovoda (110 kV, 220 kV, 400kV) sa postojećim ili budućim objektima u Srbiji
Usluge:
• Geodetska snimanja dalekovoda i drugih objekata;
• Modeliranje deonica dalekovoda;
• Merenja i proračuni nejonizujućih zračenja na datim lokacijama;
• Studije ukrštanja

Investitor/Partner

Different Clients / approvals by Elektromreža Srbije (EMS), Serbia

Lokacija:

Beograd, Srbija

Početak projekta:

2011

Kraj projekta:

2013

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Basic Design

Opis projekta

Izmeštanje i rekonstrukcija dalekovoda 35kV, 110 kV i 220 kV (oko 15 vodova), Autoput E-70/E-75, obilaznica oko Beograda, Sektor 1-4 i Sektor 6

Ugovorene usluge:
– Izbor i idejno rešenje trasa i izrada projektnih zadataka;
– Izrada idejnih i glavnih projekata;

Investitor/Partner

JP Putevi Srbije

Lokacija:

Beograd, Srbija

Početak projekta:

2010

Kraj projekta:

2012

Vrste usluga:

Basic Design, Tender Documentation

Opis projekta

TS 110/10kV Autokomanda će se nalaziti u centralnom delu Beograda, u novom komercijalnom području, pa će postrojenje 110kV biti izgrađeno u GIS izvedbi (SF6). Projekat obuhvata izradu sledeće dokumentacije:

Investitor/Partner

Elektrodistribucija Beograd (EDB)

Lokacija:

Jug Nigerije

Početak projekta:

2009

Kraj projekta:

2011

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Consulting Services

Opis projekta

DV 330kV Lokoja – Obajana (28 km)

– Glavni projekat (nadzor geodetskih radova, izrada uzdužnih profila i raspored stubova)
– Asistencija u tehničkim pitanjima

Investitor/Partner

Power Holding Company of Nigeria (PHCN), Nigeria

Lokacija:

Srbija

Početak projekta:

2009

Kraj projekta:

2010

Vrste usluga:

Study Design, Basic Design

Opis projekta

Studije izvodljivosti za Investicije u oblasti međudržavnih prenosa električne energije, uključujući studiju opravdanosti sa energetskom studijom, studiju uticaja na životnu sredinu i idejni projekat za:

– Novi dalekovod DV 2×400 kV Interkonekcija Srbija – Rumunija i
– Novu trafostanicu TS 220/110 kV Bistrica

Investitor/Partner

Delegacija Evropske Komisije (DEC) u Republici Srbiji, Elektromreža Srbije (EMS)

Lokacija:

Jug Nigerije

Početak projekta:

2009

Kraj projekta:

2010

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Tender Documentation

Opis projekta

DV 330kV QIT – Ikot Abasi, Projekat C658 (70 km)

– Glavni projekat (nadzor geodetskih radova, izrada uzdužnih profila i raspored stubova)
– Izrada tehničkih specifikacija i tenderske dokumentacije za izgradnju i isporuku opreme;
– Asistencija u tehničkim pitanjima

Investitor/Partner

JV Exxon Mobil Producing Nigeria Unlimited and Nigerian National Petroleum Corporation, Nigeria

Lokacija:

Nova Gorica, Slovenija

Početak projekta:

2008

Kraj projekta:

2009

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta

2×110 kV 2-sistemski DV za vezu RHE “Avče” na postojeći DV 110kV Gorica – Doblar, sa deonicom kablovskog voda kV 110kV i priključnim ćelijama u RP 110 kV (SF6)

Glavni projekat za izgradnju – DV i KV 110 kV, glavni projekat sa radioničkom dokumentacijom stubova i temelja

Investitor/Partner

Soške Elektrane (SENG), Slovenija

Lokacija:

Srbija

Početak projekta:

2008

Kraj projekta:

2010

Vrste usluga:

Consulting Services

Opis projekta

DV 400kV Niš – granica Makedonije (141 km)

Konsultantski nadzor u fazi izvođenja radova prema FIDIC-u (crvena knjiga):
– Tehnička evaluacija ponuda za izgradnju,
– Overa projekata i dokumentacije za izgradnju,
– Overa proizvodjača,
– Prijem opreme – FAT i SAT.

Investitor/Partner

Evropska Agencija za Rekonstrukciju (EAR), Kancelarija u Beogradu, Elektromreža Srbije (EMS)

Lokacija:

Aba City, Nigerija

Početak projekta:

2008

Kraj projekta:

2016

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Consulting Services

Opis projekta

DV 33 kV, 1-sistemski, 2-sistemski, 4-sistemski vodovi za ABA IPP distributivni sistem (95km)

Glavni projekat, tehnička asistencija, asistencija pri nabavci opreme, nadzor nad izvođenjem radova (tehnička rešenja) i koordinacija izgradnje objekta.

Investitor/Partner

Geometric Power Limited GPL, Nigerija

Lokacija:

Crna Gora

Početak projekta:

2007

Kraj projekta:

2009

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Consulting Services, Study Design, Tender Documentation

Opis projekta

Implementacija telekomunikacionog sistema Elektroprivrede Crne Gore, Komponenta 1 – Optička mreža (DV 400kV, 220 kV i 110 kV – ukupna dužina 620 km)

Glavni projekat, provera i projekat rekonstrukcije stubova, izrada tenderske dokumentacije i asistencija pri evaluaciji ponuda, odobrenje proizvođačkog projekta, procedure i program fabričkog prijemnog ispitivanja (FAT) i terenskog prijemnog ispitivanja (SAT), nadzor nad implementacijom i predajom projekta.

Investitor/Partner

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG)

Lokacija:

Srbija

Početak projekta:

2007

Kraj projekta:

2008

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Study Design

Opis projekta

DV 400kV Leskovac – granica Makedonije (101 km)

Glavni projekat DV (geodetsko snimanje, raspoređivanje stubova, izrada podužnih profila, elektro-mehanički proračuni, predmer i predračun i obrada priključka na portale u TS), glavni projekat stubova i temelja, projekat geoistražnih radova i vršenje geoistražnih radova

Investitor/Partner

Evropska Agencija za Rekonstrukciju (EAR), Kancelarija u Beogradu, Elektromreža Srbije (EMS)

Lokacija:

Capital Territory Abuja, Nigerija

Početak projekta:

2007

Kraj projekta:

2008

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Consulting Services

Opis projekta

132kV D/C OHTL Katampe – New National Stadium (28km)

Glavni projekat (analiza raspoloživih podataka, raspoređivanje stubova i izrada podužnih profila)

Investitor/Partner

Power Holding Company of Nigerija (PHCN), Nigerija

Lokacija:

Nigerija

Početak projekta:

2006

Kraj projekta:

2007

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Study Design, Tender Documentation

Opis projekta

DV 400kV Niš – Leskovac (40.5 km)

Glavni projekat DV (geodetsko snimanje, raspoređivanje stubova, izrada podužnih profila, elektro-mehanički proračuni, predmer i predračun i obrada priključka na portale u TS), glavni projekat stubova i temelja, projekat geoistražnih radova i vršenje geoistražnih radova, izrada tenderske dokumentacije.

Investitor/Partner

Evropska Agencija za Rekonstrukciju (EAR), Kancelarija u Beogradu, Elektromreža Srbije (EMS)

Lokacija:

Nigerija

Početak projekta:

2006

Kraj projekta:

2007

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta

Dva paralelno vođena DV 2 x 330 kV Enugu – Ikot Ekpene (330km)

Glavni projekat (raspoređivanje stubova, izrada podužnih profila, elektromehanički proračuni)

Investitor/Partner

Power Holding Company of Nigerija (PHCN), Nigerija

Lokacija:

Beograd, Srbija

Početak projekta:

2007

Kraj projekta:

2011

Vrste usluga:

Study Design, Basic Design, Tender Documentation

Opis projekta

Kablovski Vod kV 110kV TS Beograd 1 – TS Beograd 6 (6 km)
– Studija opravdanosti gradnje objekta
– Idejni Projekat KV 110/10 kV, uključujući i definisanje trase voda, projekat optičkog kabla, studiju uticaja na životnu sredinu i elaborat geoistražnih radova.

Investitor/Partner

Elektroprivreda Srbije (EPS), Srbija

Lokacija:

Nigerija

Početak projekta:

2006

Kraj projekta:

2012

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Consulting Services

Opis projekta

DV 330kV Benin Main – Benin North (12km)
DV 132kV Benin North – Okada (25km)

– Glavni projekat (nadzor geodetskih radova, izrada uzdužnih profila i raspored stubova)
– Asistencija u tehničkim pitanjima

Investitor/Partner

Nigeria Integrated Power Project (NIPP), Nigerija

Lokacija:

Beograd, Srbija

Početak projekta:

2005

Kraj projekta:

2007

Vrste usluga:

Consulting Services, Basic Design

Opis projekta

Upravna zgrada sa dispečarskim centrom Elektroprivrede Srbije (EPS) i Elektrodistribucije Beograd (EDB) sa TS 110/10 kV i pripadajućim kablovskim vodovima 110 kV i 10 kV.

– Koordinacija aktivnosti učesnika i izrada projektnih zadataka.

Investitor/Partner

Elektroprivreda Srbije (EPS), Srbija

Lokacija:

Ilirska Bistrica, Slovenija

Početak projekta:

2005

Kraj projekta:

2005

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Tender Documentation

Opis projekta

DV 110 kV 2-sistemski i TS 110/20kV za industrijski kompleks “Lesonit”

Glavni projekat priključnog DV 110kV na prenosnu mrežu sa elementima za gradjevinsku dozvolu.

Investitor/Partner

LESONIT, Slovenija

Lokacija:

Vlasina, Srbijia

Početak projekta:

2005

Kraj projekta:

2005

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Consulting Services

Opis projekta

Sistem hidroelektrana “Vrla” – planina Vlasina. Rasklopno postrojenje i DV 110/35kV

Rekonstrukcija implementacijom optičkog zaštitnog užeta OPGW i integracija u telekomunikacioni sitem EPS-a

Investitor/Partner

Elektroprivreda Srbije (EPS), Srbija

Lokacija:

Nova Gorica, Slovenija

Početak projekta:

2004

Kraj projekta:

2007

Vrste usluga:

Study Design, Basic Design, Tender Documentation

Opis projekta

2×110 kV 2-sistemski DV za vezu RHE “Avče” na postojeći DV 110kV Gorica – Doblar, sa deonicom kablovskog voda KV 110kV i priključnim ćelijama u RP 110 kV (SF6)

Idejni projekat – uvođenje 2-sistemskog DV 110kV, idejni projekat stubova i temelja, izrada tenderske dokumentacije

Investitor/Partner

Soške Elektrane (SENG), Slovenija

Lokacija:

Bajina Bašta, Serbia

Početak projekta:

2004

Kraj projekta:

2004

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Tender Documentation

Opis projekta

DV veza 220kV između novog petog agregata u HE “Bajina Bašta” i razvodnog postrojenja 220kV u RHE “Bajina Bašta”; pripadajući sistem upravljanja i zaštite

Investitor/Partner

Electric Power Industry of Serbia (EPS), Serbia

Lokacija:

Nigerija

Početak projekta:

2003

Kraj projekta:

2007

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Consulting Services

Opis projekta

DV 330 kV 2-sistemski Alaoji – Calabar (150km)

Glavni projekat (terenski nadzor geodetskih radova, raspoređivanje stubova, izrada podužnih profila, elektro-mehanički proračuni), konsultantske usluge – tehnička rešenja

Investitor/Partner

Power Holding Company of Nigeria (PHCN), Nigerija

Lokacija:

Nova Gorica, Slovenija

Početak projekta:

2004

Kraj projekta:

2007

Vrste usluga:

Study Design, Basic Design, Tender Documentation

Opis projekta

2×110 kV 2-sistemski DV za vezu RHE “Avče” na postojeći DV 110kV Gorica – Doblar, sa deonicom kablovskog voda KV 110kV i priključnim ćelijama u RP 110 kV (SF6)

Idejni projekat – uvođenje 2-sistemskog DV 110kV, idejni projekat stubova i temelja, izrada tenderske dokumentacije

Investitor/Partner

Soške Elektrane (SENG), Slovenija

Lokacija:

Bajina Bašta, Serbia

Početak projekta:

2004

Kraj projekta:

2004

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Tender Documentation

Opis projekta

DV veza 220kV između novog petog agregata u HE “Bajina Bašta” i razvodnog postrojenja 220kV u RHE “Bajina Bašta”; pripadajući sistem upravljanja i zaštite

Investitor/Partner

Electric Power Industry of Serbia (EPS), Serbia

Lokacija:

Belgrade, Serbia

Početak projekta:

2001

Kraj projekta:

2003

Vrste usluga:

Study Design, Tender Documentation

Opis projekta

Rekonstrukcija saobraćajnice na potezu Slavija – Žička, sa pripadajućom infrastrukturom

Rekonstrukcija postojeće elektroenergetske mreže 1kV – 110 kV, javnog osvetljenja, semafora, telekomunikacionih, trolejbuskih i TV kablova

Investitor/Partner

Belgrade Land Development Public Agency, Belgrade, Serbia

Lokacija:

Subotica, Serbia

Početak projekta:

2001

Kraj projekta:

2003

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Consulting Services

Opis projekta

Rekonstrukcija postojećih DV 35kV i 110kV duž autoputa E-75, državna granica sa Mađarskom – Beograd

Glavni projekat, izbor trasa, tenderska dokumentacija

Investitor/Partner

Road Directorate, Serbia

Lokacija:

Belgrade, Serbia

Početak projekta:

2014

Kraj projekta:

2015

Vrste usluga:

Consulting Services

Opis projekta

Rekonstrukcija tramvajske mreže (šine, kontaktna mreža i putevi) u ulici Vojvode Stepe u Beogradu.
Nadzor za radove na kontaktnoj mreži i radove na izgradnji prema FIDIC-ovoj Crvenoj knjizi (2014)

Usluge:
• Nadzorni inženjerski tim za ključne stručne pozicije
• Pregled dokumentacije izvođača
• Nadzor na izgradnji i odobravanje dinamičkih planova
• Nadzor na puštanju u rad i testiranju

Investitor/Partner

City of Belgrade, Investment and Habitation Agency

Lokacija:

Priboj, Srbija

Početak projekta:

2012

Kraj projekta:

2012

Vrste usluga:

Consulting Services, Study Design

Opis projekta

Elaborat za izbor tehno-ekonomski najpovoljnijeg rešenja za priključenje malih hidroelektrana na reci Ljutini na distributivni elektroenergetski sistem (DEES), na naponskom nivou 35kV. Analizirana su kombinovana rešenja priključka kablovskim i nadzemnim vodovima, na osnovu Tehničkih Uslova za priključenje koje je izdala nadležna Elektrodistribucija, a na osnovu zahteva Investitora.

Investitor/Partner

HPG, Novi Sad, Srbija

Lokacija:

Zrenjanin, Srbija

Početak projekta:

2012

Kraj projekta:

2012

Vrste usluga:

Basic Design

Opis projekta

Izrada idejnog projekta srednjenaponskog kablovskog voda KV 20kV (prva i druga etapa) i MBTS 10(20)/0.4kV za CS “Pesak” na kanalu Nadela za Zalivni sistem “PP Ekonomija”

Investitor/Partner

EPS, ED Zrenjanin

Lokacija:

Vladičin Han, Srbija

Početak projekta:

2012

Kraj projekta:

2012

Vrste usluga:

Consulting Services

Opis projekta

Pružanje konsultantskih usluga na relaizaciji projekta izgradnje malih hidroelektrana, koje finansira VOLKSBANK, Srbija.
Izgradnja MHE Džep se predviđa na Džepskoj reci, u opštini Vladičin Han. Instalisana snaga je 495kW.
Ugovorene usluge:
– Davanje stručnog mišljenja na osnovu pregleda tehničke dokumentacije i pribavljenih dozvola
– Elaborat o pregledu dokumentacije
– Praćenje realizacije projekta

Investitor/Partner

National Electric Power Company d.o.o. (NEPC), Srbija

Lokacija:

Batajnica, Ugrinovci, Dobanovci

Početak projekta:

2011

Kraj projekta:

2012

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta

Regionalni put R-267, od petlje “Batajnica” (autobuska stanica “Proleterska”) do kružnog toka “Dobanovci” (autobuska stanica “Ulaz”)
– Rekonstrukcija vodova 110 kV i 35 kV
– Rekonstrukcija/izmeštanje TS 10/0,4 kV, vodova 10 kV i 1 kV i javno osvetljenje
– Rekonstrukcija i zaštita telekomunikacione mreže

Investitor/Partner

JP „Putevi Srbije“ Beograd

Lokacija:

Srbija

Početak projekta:

2011

Kraj projekta:

2013

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Basic Design

Opis projekta

Autoput E-70/E-75, Obilaznica oko Beograda, Deonica Dobanovci – Bubanj Potok, Sektor 6
Idejni i Glavni projekat:
– ukrštanja DV 110kV (br. 137/1 i br.101 AB/1), DV 220kV (br.213/2, br.204 i br.252) i DV 400kV (br. 412) sa putem,
– instalacija javnog osvetljenja,
– energetike napajanja (TS 10/0.4kV, vodovi 10kV),
– izmeštanja TK kablova,
– elektromašinskih i telekomunikacionih instalacija tunela Beli Potok,
– zaštite od požara

Investitor/Partner

JP Putevi Srbije

Lokacija:

Beograd

Početak projekta:

2010

Kraj projekta:

2010

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta

Parking prostor “Eurosalona” – Glavni projekat javnog osvetljenja

Investitor/Partner

Beogradski sajam, Beograd

Lokacija:

Beograd

Početak projekta:

2009

Kraj projekta:

2009

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta

Beogradski Sajam, Beograd
Električne instalacije unutrašnjeg osvetljenja Hala 2, Nivo D

Investitor/Partner

Beogradski sajam, Beograd

Lokacija:

Požarevac

Početak projekta:

2009

Kraj projekta:

2009

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta

Obilaznica oko Požarevca i 4 gradske saobraćajnice – glavni projekat javnog osvetljenja sa energetikom napajanja

Investitor/Partner

JP Direkcija za izgradnju, Požarevac

Lokacija:

Pećinci

Početak projekta:

2008

Kraj projekta:

2008

Vrste usluga:

Basic Design

Opis projekta

Projekat ispitno – edukativnog centra “NAVAK” u Pećincima
Trafostanica 20/0.4 kV i KV 20 kV, elektroenergetske instalacije

Investitor/Partner

SAT – MEDIAGROUP“, Beograd,

Lokacija:

Beograd

Početak projekta:

2008

Kraj projekta:

2008

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta

Glavni projekat MBTS 10/0.4 kV Beogradski Sajam, Hala 10

Investitor/Partner

Beogradski sajam, Beograd

Lokacija:

Beograd

Početak projekta:

2007

Kraj projekta:

2007

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta

Beogradski sajam, prostor kod hale 14
Instalacija javnog osvetljenja VIP parkinga

Investitor/Partner

Beogradski sajam, Beograd

Lokacija:

Kaonik, Kruševac

Početak projekta:

2007

Kraj projekta:

2008

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Basic Design

Opis projekta

RBS ’’KSM07 Kaonik’’: STS 10/0.4kV, 50kVA i privodni kabl 10kV

Investitor/Partner

“Telekom Srbija” a.d. GSM mreža javnih mobilnih komunikacija

Lokacija:

Poćuta, Valjevo

Početak projekta:

2007

Kraj projekta:

2007

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Basic Design

Opis projekta

RBS “Poćuta” -VA233: STS 10/0.4kV, 50kVA, ″Poćuta″, sa uklapanjem u mrežu 1kV i 10kV

Investitor/Partner

“Telekom Srbija” a.d. GSM mreža javnih mobilnih komunikacija

Lokacija:

Beograd

Početak projekta:

2006

Kraj projekta:

2006

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta

Beogradski sajam, Hala 3
Rekonstrukcija instalacije osvetljenja

Investitor/Partner

Beogradski sajam, Beograd

Lokacija:

Autoput E-70, deonica Novi Sad – Beograd

Početak projekta:

2006

Kraj projekta:

2010

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Basic Design, As-Bulit Design

Opis projekta

Autoput E-70, deonica Novi Sad – Beograd, Most Beška
Instalacija javnog osvetljenja sa pripadajućim TS 20/0.4 kV i vodovima 20 kV

Investitor/Partner

JP „Putevi Srbije“

Lokacija:

Beograd

Početak projekta:

2006

Kraj projekta:

2007

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Basic Design

Opis projekta

Saobraćajnica Južni bulevar od ul. Ustaničke do ul. Bojanske i ul. Bojanske od J. Bulevara do Šumatovačke
Rekonstrukcija KV 35 kV, 10 kV i 1 kV, javno osvetljenje i napajanje semafora, rekonstrukcija TT instalacija

Investitor/Partner

Direkcija za izgradnju grada Beograda

Lokacija:

Dimitrovgrad

Početak projekta:

2006

Kraj projekta:

2006

Vrste usluga:

Basic Design

Opis projekta

Autoput E-80, deonica Niš – Dimitrovgrad, Obilaznica Dimitrovgrada, putni tuneli «Pržojna Padina» i «Progon»
Električne i mašinske instalacije tunela

Investitor/Partner

JP „Putevi Srbije“

Lokacija:

Beograd

Početak projekta:

2006

Kraj projekta:

2007

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Basic Design

Opis projekta

Saobraćajnice za lokaciju PFC 5 i PFC 29 duž Vojvođanske ulice u bloku 61 i 63 u Novom Beogradu
Instalacija javnog osvetljenja

Investitor/Partner

Direkcija za izgradnju grada Beograda

Lokacija:

Beograd

Početak projekta:

2006

Kraj projekta:

2006

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta

Beogradski Sajam, Beograd – blindirana TS 10/0.4kV, 630kVA

Investitor/Partner

Beogradski sajam, Beograd

Lokacija:

Beograd

Početak projekta:

2006

Kraj projekta:

2006

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta

Beogradski sajam, Hala 2
Instalacija osvetljenja reklamnih panoa

Investitor/Partner

Beogradski sajam, Beograd

Lokacija:

Beograd

Početak projekta:

2006

Kraj projekta:

2006

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta

Beogradski Sajam, Beograd
Električne instalacije i osvetljenje biletarnice

Investitor/Partner

Beogradski sajam, Beograd

Lokacija:

Beograd

Početak projekta:

2005

Kraj projekta:

2005

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta

Beogradski sajam, Osvetljenje ulaza u sajam

Investitor/Partner

Beogradski sajam, Beograd

Lokacija:

Novi Sad – Beograd

Početak projekta:

2005

Kraj projekta:

2005

Vrste usluga:

Basic Design

Opis projekta

Autoput E-70, deonica Novi Sad – Beograd
Instalacija javnog osvetljenja sa pripadajućim TS 20/0.4 kV i vodovima 10 kV

Investitor/Partner

JP „Putevi Srbije“

Lokacija:

Dobanovci

Početak projekta:

2005

Kraj projekta:

2010

Vrste usluga:

Final and Detailed Design, Basic Design

Opis projekta

Autoput E-75, deonica Batajnica – Dobanovci, Čvor Dobanovci:
– Instalacija javnog osvetljenja sa energetikom napajanja,
– telekomunikacione instalacije i
– sinhron plan svih instalacija i objekata

Investitor/Partner

JP „Putevi Srbije“

Lokacija:

Batajnica

Početak projekta:

2005

Kraj projekta:

2009

Vrste usluga:

Basic Design

Opis projekta

Autoput E-75, deonica Batajnica – Dobanovci, sektor 1, petlja Batajnica
Elektronergetska mreža, osvetljenje, TT instalacija

Investitor/Partner

JP

Lokacija:

Beograd

Početak projekta:

2005

Kraj projekta:

2005

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta

Beogradski sajam
Instalacija javnog osvetljenja kolskog i teretnog puta

Investitor/Partner

Beogradski sajam, Beograd

Lokacija:

Beograd

Početak projekta:

2005

Kraj projekta:

2005

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta

Beogradski sajam, spoljni izložbeni prostor
Elektroenergetska mreža

Investitor/Partner

Beogradski sajam, Beograd

Lokacija:

Beograd

Početak projekta:

2005

Kraj projekta:

2005

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta

Priključne saobraćajnice kompleksa ”Ikarbus” na Autoput E-75, deonica Aerodrom ”Beograd” – ”Nacional”
Instalacija javnog osvetljenja

Investitor/Partner

„Ikarbus“, Zemun

Lokacija:

Ovčar Banja

Početak projekta:

2005

Kraj projekta:

2005

Vrste usluga:

Technical Revision

Opis projekta

Magistralni put M-5, deonica Užice – Čačak, putni tunel «Mečkino brdo» u Ovčar banji
Električne i mašinske instalacije tunela

Investitor/Partner

Republička direkcija za puteve, Beograd

Lokacija:

Beograd

Početak projekta:

2004

Kraj projekta:

2008

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta

Grad Beograd, lokacije u centralnim gradskim opštinama
Dorada glavnog projekta svečanog osvetljenja za Božić i Novu 2005, 2006, 2007, 2008. i 2009. godinu

Investitor/Partner

Grad Beograd, Sekretari jat za komunalne i stambene poslove

Lokacija:

Gornji Milanovac

Početak projekta:

2004

Kraj projekta:

2004

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta

Obilaznica oko Gornjeg Milanovca
Instalacija javnog osvetljenja

Investitor/Partner

SO Gornji Milanovac

Lokacija:

Beograd

Početak projekta:

2004

Kraj projekta:

2004

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta

Ulica Ušće, Novi Beograd
Rekonstrukcija instalacije javnog osvetljenja

Investitor/Partner

Grad Beograd, Sekretari jat za komunalne i stambene poslove

Lokacija:

Beograd

Početak projekta:

2003

Kraj projekta:

2003

Vrste usluga:

Final and Detailed Design

Opis projekta

Ulica Ušće, Novi Beograd
Instalacija javnog osvetljenja

Investitor/Partner

Grad Beograd, Sekretari jat za komunalne i stambene poslove