Srp / Eng 

ELEM & ELGO d.o.o. je porodično preduzeće osnovano 1993 godine. Porodična baza preduzeća je poseban kvalitet kojem posvećujemo posebnu pažnju i koji obezbeđuje kontinuitet i stabilnost.
ELEM & ELGO d.o.o. je porodično preduzeće osnovano 1993 godine. Porodična baza preduzeća je poseban kvalitet kojem posvećujemo posebnu pažnju i koji obezbeđuje kontinuitet i stabilnost.

O nama

Vođeni strašću, vođeni energijom

Od osnivanje, opseg naših usluga obuhvata projektantske, konsultantske i inženjering usluge u energetici.

Osnovni principi poslovanja preduzeća su:

  • visok kvalitet pruženih usluga,
  • nezavisnost od državnih institucija i interesnih političkih organizacija,
  • dugoročno planiranje i
  • odgovoran i profesionalan odnos prema saradnicima.

Ovi principi omogućavaju kako stabilan i dugoročan razvoj preduzeća, tako i fleksibilnost u poslovanju.

Klijenti i partneri

Upoznajte naše partnere i klijente

E&E poseduje bogato profesionalno iskustvo u okviru opsega pruženih usluga, stečeno na lokalnim i međunarodnim projektima.

Težimo razvoju dugoročnih poslovnih veza sa klijentima i partnerima.

Naši klijenti su međunarodne finansijske institucije (EBRD, KfW, WB, agencije Evropske Unije), operatori prenosnih sistema, javna preduzeća, industrijska preduzeća i globalni investitori.
Razvijamo partnerstva sa brojnim kompanijama, od malih specijalizovanih kompanija do globalnih korporacija.

Reputaciju gradimo na osnovu kvalitetnih partnerstava sa svojim klijentima i partnerima. Ovakav pristup omogućava dugoročnu saradnju, koja je u skladu sa usvojenim principima poslovanja.

Tržište

Naše putovanje

Imajući u vidu stalne promene na tržištu električne energije, povećanje potrošnje i nove izvore energije, od velikog je značaja potreba da se na efikasan način odgovori na zahteve ovog tržišta.

Naše tržište je globalno, ali uvažavamo i specifičnosti regionalnih i lokalnih tržišta na kojima poslujemo. U ovom smislu, susrećemo se sa sledećim zahtevima:

  • stalno unapređenje profesionalnih veština u znanja;
  • obučeni i odgovorni saradnici;
  • pristup relevantnim informacijama;
  • sposobnost prilagođavanja različitim regionalnim i lokalnim specifičnostima tržišta;
  • efikasna organizacija;

QMS

Quality management system
Od 2014. Godine E&E održava Integrisani Menadžment Sistem U 2011. godini u preduzeće je uveden sistem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO/IEC 27001.