Srp / Eng 

Usluge inženjeringa

USLUGE INŽENJERINGA na realizaciji projekata u okviru naših tehničkih oblasti angažovanja. Naši partneri mogu biti sigurni da u nama imaju dobrog koordinatora i/ili menadžera kao i pouzdanu stručnu podršku.

Konsultantske usluge

KONSULTANTSKE USLUGE po međunarodnim standardima i procedurama, prihvaćenim od strane najvećih investitora i finansijskih instuticija, na projektima izgradnje elektroenergetskih objekata prenosa i distribucije i objekata u putnoj privredi. Odlike našeg rada u ovoj oblasti su stručnost, nezavisnost i posvećenost dobrom izvršenju posla, sa kvalitetom i prema ugovorenim rokovima.

Projektantske usluge

PROJEKTANTSKE USLUGE u svim fazama realizacije projekata, od planova, analiza, studija (polaznih i pratećih) i idejnog projekta do izvođačkog projekta. Usluge se realizuju angažovanjem naših kompetentnih stručnjaka, specijalizovanih saradnika i korišćenjem sofisticiranih softvera.