Srp / Eng 

Projektantske usluge

PROJEKTANTSKE USLUGE u svim fazama realizacije projekata, od planova, analiza, studija (polaznih i pratećih) i idejnog projekta do izvođačkog projekta. Usluge se realizuju angažovanjem naših kompetentnih stručnjaka, specijalizovanih saradnika i korišćenjem sofisticiranih softvera.