Srp / Eng 

Tehnički pregled radova na podzemnim kablovskim vodovima visokog napona (110kV) tokom izvođenja građevinskih radova i pri puštanju u pogon.

Tehnički pregled radova na podzemnim kablovskim vodovima visokog napona (110kV) tokom izvođenja građevinskih radova i pri puštanju u pogon.
Završeni i tekući projekti:
• Kabl 110kV U/G TS Kruševac 1 – TS Kruševac 3
• Kabl 110kV U/G TS Beograd 17 – TS Beograd 23 “Autokomanda”
• Kabl 110kV U/G TS Beograd 23 – TS Beograd 45
• Kabl 110kV U/G TS Beograd 45 – TETO Beograd

Izvršene usluge:
• Tehnički pregled, u skladu sa zakonodavstvom Srbije
• Provera kvaliteta radova, prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji, tokom trajanja radova (elektro, građevinski, telekomunikacioni)
• Provera potrebne projektne dokumentacije, građevinskih dnevnika, sertifikata i atestne dokumentacije
• Provera usklađenosti ugrađenog materijala i opreme sa tehn. dokumentacijom