Srp / Eng 

Studije izvodljivosti za Investicije u oblasti međudržavnih prenosa električne energije, uključujući studiju opravdanosti sa energetskom studijom, studiju uticaja na životnu sredinu i idejni projekat za:

Studije izvodljivosti za Investicije u oblasti međudržavnih prenosa električne energije, uključujući studiju opravdanosti sa energetskom studijom, studiju uticaja na životnu sredinu i idejni projekat za:

– Novi dalekovod DV 2×400 kV Interkonekcija Srbija – Rumunija i
– Novu trafostanicu TS 220/110 kV Bistrica