Srp / Eng 

Studija izvodljivosti za regionalnu interkonekciju 400kV Srbija – Crna Gora – BiH

Studija izvodljivosti za regionalnu interkonekciju 400kV Srbija – Crna Gora – BiH

Ugovorene su sledeće usluge:
– Idejni projekti interkonektivnih DV 400 kV između Srbije, Crne Gore i BiH
– Rešenje prilagođenja trafostanica na krajevima dalekovoda (generalni projekat / idejno rešenje)
– Tehnički izveštaj za ceo obim studije i plan implementacije (PIP)
– Studija uticaja na životnu i socijalnu sredinu (ESIA)