Srp / Eng 

Studija izvodljivosti i Idejni projekti – DV 400 kV TS Bajina Bašta – TS Kraljevo 3

Studija izvodljivosti i Idejni projekti – DV 400 kV TS Bajina Bašta – TS Kraljevo 3

Izvršene usluge:
• Upravljanje projektom;
• Tehnički aspekti u okviru studijskog dela (DV i TS);
• Analiza alternativnih rešenja koridora novog DV 400kV i izbor idejne trase DV;
• Tehnički izveštaj / Technical Report;
• Studija opravdanosti sa idejnim projektom DV 400kV prema regulativi Srbije;
• Plan implementacije projekta.