Srp / Eng 

Rekonstrukcija saobraćajnice na potezu Slavija – Žička, sa pripadajućom infrastrukturom

Rekonstrukcija saobraćajnice na potezu Slavija – Žička, sa pripadajućom infrastrukturom

Rekonstrukcija postojeće elektroenergetske mreže 1kV – 110 kV, javnog osvetljenja, semafora, telekomunikacionih, trolejbuskih i TV kablova