Srp / Eng 

Pružanje konsultantskih usluga na relaizaciji projekta izgradnje malih hidroelektrana, koje finansira VOLKSBANK, Srbija.

Pružanje konsultantskih usluga na relaizaciji projekta izgradnje malih hidroelektrana, koje finansira VOLKSBANK, Srbija.
Izgradnja MHE Džep se predviđa na Džepskoj reci, u opštini Vladičin Han. Instalisana snaga je 495kW.
Ugovorene usluge:
– Davanje stručnog mišljenja na osnovu pregleda tehničke dokumentacije i pribavljenih dozvola
– Elaborat o pregledu dokumentacije
– Praćenje realizacije projekta