Srp / Eng 

Projektovanje DV stubova čelično-rešetkaste konstrukcije tipa A10 + A30-550_5.0 (zatezni stub) za DV 380 kV Airolo – Lavorgo

Projektovanje DV stubova čelično-rešetkaste konstrukcije tipa A10 + A30-550_5.0 (zatezni stub) za DV 380 kV Airolo – Lavorgo

Usluge:
• Strukturna analiza stuba čelično-rešetkaste konstrukcije u PowerLine TOWER softveru u skladu sa EN 50341-1: 2012;
• Priprema modela u TOWER softveru – BAK datoteka