Srp / Eng 

Moravski koridor – projekat autoputa

Moravski koridor – projekat autoputa
Projektovanje i premeštanje električnih vodova visokog, srednjeg i niskog napona na deonicama 1, 2 i 3 (vodovi 0,4 kV, 10 kV, 35 kV i 110 kV).

Izvršene usluge:
• Idejno rešenje
• Idejni projekat
• Projekat za građevinsku dozvolu
• Savetodavne usluge građevinskoj kompaniji
• Projekat izvedenog objekta