Srp / Eng 

Kursevi obuke u oblasti distribucije i prenosa električne energije u Erbilu, Irak (KRG)

Kursevi obuke u oblasti distribucije i prenosa električne energije u Erbilu, Irak (KRG)
Kursevi obuke uključuju 15 komponenti, uključujući teme u oblastima projektovanja, pogona, održavanja, distributivnih i prenosnih dalekovoda, softver za planiranje mreže i projektovanje (PLS-CADD, PSSE), ulično osvetljenje, penjanje i spašavanje pri radu na visini, međunarodni standardi u prenosnom sistemu, itd.

Izvršene usluge:
• Priprema materijala za obuku (preliminarni i konačni projekat), koji odobrava Klijent
• Obavljanje obuke i pružanje ekspertske podrške u centru za obuku u Erbilu, uključujući teorijske i praktične komponente