Srp / Eng 

Konsultantske usluge u toku izrade tenderske dokumentacije i tokom procedure objave tendera i klarifikacija:

Konsultantske usluge u toku izrade tenderske dokumentacije i tokom procedure objave tendera i klarifikacija:
– Pregled i izmene tenderske dokumentacije
– Podrška Investitoru tokom finalizacije tenderske dokumentacije, objave tendera i u toku procesa klarifikacija, do otvaranja ponuda
(Projekat izgradnje finansira Svetska Banka)