Srp / Eng 

Kablovski vod 110kV TS Beograd 3 TS Beograd 6, dužina oko 5km u centralnom području Beograda

Kablovski vod 110kV TS Beograd 3 TS Beograd 6, dužina oko 5km u centralnom području Beograda

Usluge:
• Idejno rešenje sa elaboratom izbora idejne trase DV;
• Studija o izboru tipa kabla;
• Studija izvodljivosti sa idejnim projektom;
• Studija o proceni uticaja na živ. sredinu sa merenjima EM polja;
• Geotehnička studija;
• Studije ukrštanja;
• Projekat za građevinsku dozvolu (PGD);
• Projekat za izvođenje (PZI).