Srp / Eng 

Jednostruki DV 400 kV dužine od oko 90 km između Ekidana i Nibra i novi jednostruki dalekovod 400 kV od približno 80 km između Nibra i Hemsja

Jednostruki DV 400 kV dužine od oko 90 km između Ekidana i Nibra i novi jednostruki dalekovod 400 kV od približno 80 km između Nibra i Hemsja
Pregled glavnog projekta dalekovoda za projekat Ekidan – Nibro – Hemsjo / Građevinski deo (Temelji).

Izvršene usuge:
• Pregled glavnog projekta (temelji, uzemljenje, ostala opšta dokumentacija)
• Učešće na sastancima o napretku projekta sa projektantima i klijentima (SVK)