Srp / Eng 

Izrada idejnog projekta srednjenaponskog kablovskog voda KV 20kV (prva i druga etapa) i MBTS 10(20)/0.4kV za CS “Pesak” na kanalu Nadela za Zalivni sistem “PP Ekonomija”

Izrada idejnog projekta srednjenaponskog kablovskog voda KV 20kV (prva i druga etapa) i MBTS 10(20)/0.4kV za CS “Pesak” na kanalu Nadela za Zalivni sistem “PP Ekonomija”