Srp / Eng 

Hibridni nadzemni i podzemni kablovski vod 110kV Kombinovana gasno-parna elektrana Vinča – TS Beograd 20

Hibridni nadzemni i podzemni kablovski vod 110kV Kombinovana gasno-parna elektrana Vinča – TS Beograd 20
Priprema Projekta za izvođenje, Projekta izvedenog objekta i Mikroprojekta (na osnovu izgrađenog voda).

Izvršene usluge:
• Projekat za izvođenje
• Prilagođavanje standardnih tipova stubova kako bi se omogućio prelazak sa podzemnog na nadzemni tip voda (dodatne konzole, jačanje konstrukcije, itd.)
• Projektovanje posebnih temelja gde je neophodno
• Projekat izvedenog objekta
• Mikroprojekat