Srp / Eng 

Grad Beograd, lokacije u centralnim gradskim opštinama

Grad Beograd, lokacije u centralnim gradskim opštinama
Dorada glavnog projekta svečanog osvetljenja za Božić i Novu 2005, 2006, 2007, 2008. i 2009. godinu