Srp / Eng 

Glavni projekat rekonstrukcije dalekovoda 400kV Ribarevine – Peć u Crnoj Gori (zamena stuba br. 15)

Glavni projekat rekonstrukcije dalekovoda 400kV Ribarevine – Peć u Crnoj Gori (zamena stuba br. 15)
Isporuka PZI projekta čelično rešetkastog stuba, Glavnog projekta specijalnih temelja sa elementima za izvođenje.

Izvršene usluge:
• Prilagođavanje projekta standardnog čelično rešetkastog stuba (noseći stub) za isporuku Klijentu u Crnoj Gori
• Priprema elemenata za izvođenje Glavnog projekta rekonstrukcije DV
• Projektovanje specijalnih temelja za nov stub
• Podrška izvođaču u procesu proizvodnje čeličnog rešetkastog stuba
• Projekat izvedenog objekta (građevinski deo)