Srp / Eng 

Elaborati ukrštanja dalekovoda (110 kV, 220 kV, 400kV) sa postojećim ili budućim objektima u Srbiji

Elaborati ukrštanja dalekovoda (110 kV, 220 kV, 400kV) sa postojećim ili budućim objektima u Srbiji
Usluge:
• Geodetska snimanja dalekovoda i drugih objekata;
• Modeliranje deonica dalekovoda;
• Merenja i proračuni nejonizujućih zračenja na datim lokacijama;
• Studije ukrštanja