Srp / Eng 

Dva paralelno vođena DV 2 x 330 kV Enugu – Ikot Ekpene (330km)

Dva paralelno vođena DV 2 x 330 kV Enugu – Ikot Ekpene (330km)

Glavni projekat (raspoređivanje stubova, izrada podužnih profila, elektromehanički proračuni)