Srp / Eng 

DV veza 220kV između novog petog agregata u HE “Bajina Bašta” i razvodnog postrojenja 220kV u RHE “Bajina Bašta”; pripadajući sistem upravljanja i zaštite

DV veza 220kV između novog petog agregata u HE “Bajina Bašta” i razvodnog postrojenja 220kV u RHE “Bajina Bašta”; pripadajući sistem upravljanja i zaštite