Srp / Eng 

DV 380 kV Meeden – Diele – Provera konstrukcije stuba br.2 ispred TS Meeden pomoću PLS TOWER softvera

DV 380 kV Meeden – Diele – Provera konstrukcije stuba br.2 ispred TS Meeden pomoću PLS TOWER softvera
Projektantske usluge u okviru projekta Trafostanice Meeden – odnose se na proveru krajnjeg stuba sa novim uslovima opterećenja.

Izvršene usluge:
• Proračun opterećenja stuba nakon radova na proširenju / rekonstrukciji trafostanice, upoređivanje sa tabelom opterećenja koja se koristila u originalnom projektu stuba i predlaganje mera (bez analize konstrukcije)
• Modelovanje čelične konstrukcije u TOWER softveru (Power Line Sistems Inc.) koristeći originalne podatke iz projekta stuba
• Provera čelične konstrukcije za proračunatu tabelu stvarnog opterećenja