Srp / Eng 

DV 330 kV 2-sistemski Alaoji – Calabar (150km)

DV 330 kV 2-sistemski Alaoji – Calabar (150km)

Glavni projekat (terenski nadzor geodetskih radova, raspoređivanje stubova, izrada podužnih profila, elektro-mehanički proračuni), konsultantske usluge – tehnička rešenja