Srp / Eng 

DV 2x110kV Murska Sobota – Mačkovci (dužine 13.5km)

DV 2x110kV Murska Sobota – Mačkovci (dužine 13.5km)
Projekat za izvođenje (PZI) i Projekat izvedenog objekta (PID), elektrotehnički deo
Izvršene usluge:
• Izrada projekta za izvođenje (PZI), uključujući razmeštaj stubova, proračune, specifikaciju opreme,
uputstvo za izvođenje, predmer i predračun, itd.
• Izrada Projekta izvedenog objekta (PID)