Srp / Eng 

DV 220kV za priključenje buduće Termo elektrane – toplane Pančevo na elektroenergetsku mrežu Srbije

DV 220kV za priključenje buduće Termo elektrane – toplane Pančevo na elektroenergetsku mrežu Srbije

Projektovanje i konsultantske usluge za implementaciju projekta, uključujući idejno rešenje DV, projektovanje temelja, idejni projekat dalekovoda i projekat za izvođenje, priprema tenderske dokumentacije za izgradnju i podršku u procesu izdavanja dozvola i saglasnosti.

Izvršene usluge:
• Elaborat izbora idejne trase
• Idejno rešenje rekonstrukcije DV
• Idejni projekat rekonstrukcije DV
• Glavni projekat DV (2 faze)
• Projekat fundiranja na šipovima
• Tenderska dokumentacija
• Pomoć u pribavljanju saglasnosti i dozvole za izgradnju