Srp / Eng 

DV 110kV br. 107/2, uvođenje u TS Ub, dužina oko 10km.

DV 110kV br. 107/2, uvođenje u TS Ub, dužina oko 10km.
Izrada tehničke dokumentacije za dalekovod do nivoa Projekta za izvođenje

Izvršene usluge:
• Elaborat izbora idejne trase;
• Studija opravdanosti sa idejnim projektom;
• Studija o proceni uticaja na životnu sredinu;
• Elaborati uticaja i ukrštanja i Elaborat PP zaštite;
• Projekat za građevinsku dozvolu;
• Elaborat eksproprijacije;
• Projekat za izvođenje;
• Isporuka tipskih projekata stubova;
• Mikroprojekat za potrebe izvođenja radova;
• Plan preventivnih mera.