Srp / Eng 

DV 110kV 148/2 TS Bor 2-TS Zaječar 2. Uvođenje u Razvodno postrojenje 110kV Bor 4 za snabdevanje novog rudarskog kompleksa.

DV 110kV 148/2 TS Bor 2-TS Zaječar 2. Uvođenje u Razvodno postrojenje 110kV Bor 4 za snabdevanje novog rudarskog kompleksa.
Priprema projektne dokumentacije i podrška Klijentu u pripremi opšte dokumentacije (projektni zadatak)

Ugovor Br.1 (12.2018 – 04.2019)
• Elaborat izbora idejne trase;
• Idejno rešenje;
Ugovor Br.2 (07.2019 – 06. 2021)
• Idejno rešenje – konačna verzija;
• Idejni projekat;
• Tenderska dokumentacija / Tehn.Spec.
Ugovor Br.3 (10.2019 – 06. 2021)
• Projekat za građevinsku dozvolu;
• Projekat za izvođenje;
• Nadzor nad izvođenjem radova
• CKonsultantske usluge / upravljanje projektom