Srp / Eng 

DV 110 kV 2-sistemski i TS 110/20kV za industrijski kompleks “Lesonit”

DV 110 kV 2-sistemski i TS 110/20kV za industrijski kompleks “Lesonit”

Glavni projekat priključnog DV 110kV na prenosnu mrežu sa elementima za gradjevinsku dozvolu.