Srp / Eng 

Dalekovod 2 x 500 kV Meikhtila – Toungoo u Mijanmaru (čelična konstrukcija stubova)

Dalekovod 2 x 500 kV Meikhtila – Toungoo u Mijanmaru (čelična konstrukcija stubova)

Ugovorene usluge:
– Izrada i usklađivanje sa Investitorom tehničkih uslova i idejnog rešenja
– Izrada glavnih projekata stubova i temelja sa radioničkim crtežima
– Pružanje konsultantskih usluga u postupku testiranja stubova