Srp / Eng 

Beogradski sajam, spoljni izložbeni prostor

Beogradski sajam, spoljni izložbeni prostor
Elektroenergetska mreža