Srp / Eng 

Beogradski sajam, Osvetljenje ulaza u sajam

Beogradski sajam, Osvetljenje ulaza u sajam