Srp / Eng 

Beogradski sajam, Hala 2

Beogradski sajam, Hala 2
Instalacija osvetljenja reklamnih panoa