Srp / Eng 

Beogradski Sajam, Beograd

Beogradski Sajam, Beograd
Električne instalacije unutrašnjeg osvetljenja Hala 2, Nivo D