Srp / Eng 

Autoput E-70/E-75, Obilaznica oko Beograda, Deonica Dobanovci – Bubanj Potok, Sektor 6

Autoput E-70/E-75, Obilaznica oko Beograda, Deonica Dobanovci – Bubanj Potok, Sektor 6
Idejni i Glavni projekat:
– ukrštanja DV 110kV (br. 137/1 i br.101 AB/1), DV 220kV (br.213/2, br.204 i br.252) i DV 400kV (br. 412) sa putem,
– instalacija javnog osvetljenja,
– energetike napajanja (TS 10/0.4kV, vodovi 10kV),
– izmeštanja TK kablova,
– elektromašinskih i telekomunikacionih instalacija tunela Beli Potok,
– zaštite od požara