Srp / Eng 

400kV dalekovod Snosatra – Ekuden – Upravljanje i nadzor nad izvođenjem radova

400kV dalekovod Snosatra – Ekuden – Upravljanje i nadzor nad izvođenjem radova
Konsultantske usluge i nadzor građevinskih radova na rekonstrukciji dalekovoda 400 kV, uključujući tehničko upravljanje, administraciju projekta, pregled tehničke dokumentacije, upravljanje projektom i nadzor gradilišta. Obuhvaćeni su i radovi na rušenju postojeće trase.

Izvršene usluge:
• Asistiranje pri tehničkom upravljanju i administraciji projekta
• Pregled tehničke i projektne dokumentacije (elektro deo)
• Učešće na tehničkim sastancima
• Izrada izveštaja
• Nadzor nad gradilištima – rušenje postojeće i izgradnja nove trase