Srp / Eng 

Upravljanje projektom Konsultantske usluge za priključenje na mrežu 110kV Vetropark Alibunar

E&E je potpisao novi ugovor za konsultantske usluge na projektu 110 kV priključka na mrežu vetroelektrane Alibunar. Projekat vetroparka je jedan od prvih projekata vetroparkova u Srbiji koji je došao do faze realizacije, razvijen od strane belgijske kompanije Elicio NV, preko svoje lokalne firme Electrawinds S d.o.o Kada bude izgrađen, vetropark će se sastojati od 21 jedinice, ukupne instalisane snage 48MW. Projekat priključka na mrežu  se sastoji od priključno-razvodnog postrojenja 110 kV i dalekovoda 110kV. Dalekovod će biti priključen na postojeći DV 110 kV br. 151/2 TS Pančevo 2 – TS Alibunar.

Izabrani izvođač radova za komponentu priključka na mrežu je konzorcijum Elektroizgradnja d.o.o i Elektroistok Izgradnja d.o.o. E&E projektni tim se sastoji od naših najboljih stručnjaka u oblasti upravljanja projektima, kontrolu tehničke dokumentacije, nadzor, fabrička testiranja i puštanje u rad.

Nadamo se da ćemo biti deo veoma uspešnog projekta i, zajedno sa investitorom, krajnjim korisnikom projekta (AD Elektromreža Srbije) i Izvođačem, doprineti efikasnoj realizaciji.