Srp / Eng 

TS 110/10kV Autokomanda (GIS), Beograd

Završen je i predat Investitoru (Elektrodistribucija Beograd) idejni elektrotehnički projekat transformatorske stanice 110/10kV Autokomanda, sa licitacionim elaboratom. Izgradnja ovog elektroenergetskog objekta biće završena 2014. godine i omogućiće sigurno napajanje potpuno novog komercijalnog kompleksa na ovoj atraktivnoj lokaciji u centru Beograda. Građevinski projekat je uradila beogradska projektna kuća Alfa Projektni Biro d.o.o.