Srp / Eng 

Projektovanje elektroenergetske infrastrukture za potrebe Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA

Konzorcijumu preduzeća ELEM & ELGO, Institut Mihailo Pupin Automatika i Linearh je dodeljen Ugovor za pružanje usluga projektovanja elektroenergetske infrastrukture za potrebe Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA.

Projektom su obuhvaćene trafostanice 10/0.4kV i privodni kablovski vodovi 10kV na šest lokacija, i to COKL Beograd, Predajni Centar Beograd, Koviona, Koševac i Ponikve. Za ove objekte će biti izrađeni idejni i glavni projekti, uključujući elektrotehnički (energetika i upravljanje), građevinski – arhitektonski i mašinski deo, kao i projekat zaštite od požara. Obaveza projektanta je i obezbeđenje potrebnih dozvola za izvođenje radova.

Ugovoreni rok za izvršenje usluga je 180 dana.