Srp / Eng 

Projekat zamene zaštitnog užeta OPGW užetom na DV 110kV TS Jagodina 4 – TS Jagodina 3

Ove nedelje je E&E dodeljen ugovor za izradu glavnog projekta zamene zaštitnog užeta OPGW užetom na DV 110kV br. 1227 TS 400/110kV Jagodina 4 – TS 110/20kV Jagodina 3. Ugovor je dodeljen od strane investitora ED Jagodina, u postupku javne nabavke.