Srp / Eng 

Projekat čelično-rešetkastih stubova za DV 2×500 kV Toungoo – Kamanut (Myanmar)

Sa kompanijom Invest-Import Internacional je potpisan ugovor za pružanje konsultantskih i projektantskih usluga na projektovanju čelično-rešetkastih stubova za DV 2 x 500 kV Toungoo – Kamanut u Mijanmaru (Burma).
.
Projekat obuhvata pet tipova stubova, pri čemu E&E pruža konsultantske usluge pregleda i pripreme tehničke dokumentacije, uključujući i glavne projekte i radioničku dokumentaciju za dva tipa čelično rešetkastih stubova.
.
Krajnji korisnik projekta je elektroprenosna kompanija Mijanmara (MEPE).