Srp / Eng 

Potpisan ugovor sa Adjaristskali Georgia LLC (AGL) – Validacija tehničke dokumentacije za izgradnju DV 35kV Shuakhevi – Skhalta (Gruzija)

Potpisali smo ugovor sa kompanijom Adjaristskali Georgia LLC (AGL), sa kojom smo ranije već sarađivali, i to za konsultantske usluge validacije tehničke dokumentacije, koja se odnosi na izgradnju novog dalekovoda 35kV Shuakhevi – Skhalta u Gruziji.

Naš klijent AGL je kompanija osnovana sa ciljem razvoja hidroenergetskih resursa na reci Adjaristskali i njenih pritoka, u Autonomnoj Republici Adjara, u jugozapadnoj Gruziji. AGL je nastao udruživanjem indijske korporacije Tata Power i norveške Clean Energy Invest i IFC, članica grupacije Svetske banke.

Tokom 2014. godine smo učestvovali u kompletiranju tenderske dokumentacije za izgradnju DV 220 kV Akhaltsikhe – Batumi, za potrebe gruzijskog operatora prenosnog sistem (GSE), pri čemu se predmetni dalekovod gradi za potrebe priključenja na prenosnu mrežu Gruzije novih hidroelektrana čiju izgradnju razvija upravo AGL. Sada sarađujemo direktno sa AGL na novom projektu.

Predmetni DV 35kV je dužine od oko 24km i ima za cilj za evakuaciju energije iz buduće hidroelektrane Skhalta.

E&E treba da pruži konsultantske usluge za validaciju tehničke dokumentacije za DV 35kV, i to u skladu sa PUE / GOST standardima. Tehnička dokumentacija sadrži elektrotehničke, građevinske i telekomunikacione projekte.