Srp / Eng 

Početak faze 2b na izradi regionalna studije Interkonekcije 400kV SRB – CG – BiH

Sa kompanijom COWI A/S Denmark potpisan je ugovor o nastavku studije interkonekcije 400kV Srbija – Crna Gora – BiH (faza 2b)
.
U prethodnom periodu, od marta 2013. do juna 2014, su u okviru projekta WB5-REG-ENE-02, koji je deo paketa Western Balkans Investment Framework, Infrastructure Project Facility, Technical Assistance 1 (IPF1), uspešno završene faze 1 i 2a studije. U ovom periodu je izabrana i usvojena jedna od opcija za interkonekciju i završena prva faza izrade projektne dokumentacije za dalekovode, trafostanice i studije uticaja na životnu sredinu.
.
Kako je u međuvremenu finalizovan paket IPF1, završetak projekta je, prema planu, prenesen na paket IPF4.
.
Završetak studije je planiran za mart 2015. godine.