Srp / Eng 

Obaveštenje o važnoj promeni u upravljačkoj strukturi ELEM & ELGO d.o.o.

Krajem prošle godine u okviru ELEM & ELGO d.o.o. (E&E) došlo je do važne promene u upravljačkoj strukturi .

Za direktora E&E je zvanično postavljen Miloš Golubović, dipl. inž. el.

Takođe, za pomoćnike direktora biće imenovane naše kolege sa višegodišnjim iskustvom rada u E&E:
– Ivica Bačvanski, dipl. inž. el. (za tehnička pitanja) i
– Slavica Šećković, dipl. ek. master (za finansije i administraciju).

Ljubiša Golubović (dosadašnji direktor) i Mirjana Golubović (dosadašnji zamenik direktora za finansijske i administrativne poslove) će nastaviti sa radnim angažovanjem u E&E u ulozi savetnika.

Istovremeno, imenovani su predsednik i članovi Nadzornog odbora preduzeća u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije.

Verujemo da ćemo ovim promenama osnažiti unutrašnju organizaciju preduzeća, kao i da ćemo i dalje unapređivati saradnju sa našim partnerima i investitorima.