Srp / Eng 

Novi Ugovori o poslovno – tehničkoj saradnji u 2011. godini

U prethodnom periodu je E&E potpisao više ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, opštih i vezanih za određena tržišta, na kojima se planiraju intenzivne aktivnosti.

Ugovori su potpisani sa sledećim institucijama i preduzećima: Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, TeleGroup d.o.o. iz Beograda, Amiga d.o.o. iz Kraljeva, Hyundai Heavy Industries KOMEX a.s. iz Ostrave (Češka Republika) i CEN-COTEC NIG. Ltd. iz Lagosa (Nigerija). Očekujemo da potpisani ugovori budu uvod u dugoročnu saradnju sa ovim partnerima na konkretnim poslovima.