Srp / Eng 

Novi projekti čelično-rešetkastih stubova za DV 35kV

Naš tim za realizaciju građevinskih projekata je izradio tipske projekte i radioničku dokumentaciju za čelično-rešetkaste stubove za DV 35kV.
.
Projektovane su dve serije tipskih stubova za jednosistemski i dvosistemski dalekovod 35kV. U svakoj seriji projektovani su: noseći stub (tip N), ugaono zatezni stub za uglove skretanja od 0° do 30° (tip UZ30) i ugaono zatezni stub za uglove skretanja od 30° do 60° (tip UZ60), računat i kao ugaono krajnji stub 0°-60°. Stubovi su čelično-rešetkasti, tipa “Jela” za jednosistemski dalekovod i tipa “Bure” za dvosistemski dalekovod.
.
Projekti su značajni jer su urađeni prema važećoj regulativi, i to korišćenjem modernih softverskih alata, koji omogućavaju optimizaciju rešenja i fleksibilnost pri korišćenju projekata. Za dimenzionisanje je korišćen program Powerline Tower, a za izradu radioničke dokumentacije Graitec Advance Steel.
.
Ugaono zatezni stubovi UZ30 i UZ60 za jednosistemski vod će prvo biti primenjeni na rekonstrukciji dalekovoda 35kV TS 35/10kV “Čačak 4”- TS 35/10kV “Brđani”, na delu dalekovoda Čačak- Gornji Milanovac.