Srp / Eng 

Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji tunela Lipak i Železnik

Sa Institutom za Puteve a.d. Beograd je potpisan ugovor za vršenje nadzora nad izvođenjem radova na sanaciji tunela Lipak i Železnik, Obilaznica oko Beograda, autoput E-75, deonica Dobanovci – Bubanj potok, sektor 4, i to stručnog nadzora nad elektroenergetskim, telekomunikacionim, mašinskim, protivpožarnim i ostalim instalacijama slabe struje. Investitor je Koridori Srbije d.o.o. Beograd, a rok za izvođenje radova je 6 meseci.