Srp / Eng 

Nadzor nad izvođenjem radova na izmeštanju dalekovoda na Autoputu E-763 Obrenovac – Ub

U januaru 2016. godine su započele aktivnosti na izvođenju radova na izmeštanju dalekovoda 110kV, 220kV i 400kV u zoni budućeg Autoputa E-763, deonica 3, Obrenovac – Ub. Radovi se odnose na ukupno 8 dalekovoda, a izvođači su Energomontaža Beograd i Elektroistok Izgradnja Beograd. Rok za realizaciju ugovora izvođača je 12 meseci.

E&E je potpisao ugovor za pružanje usluga nadzora sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Tim nadzora čine dva inženjera elektrotehnike i dvoje inženjera građevine.